Operator A opleiding

Een vakman opleiding

Zorgen dat het productieproces foutloos verloopt: dat is de belangrijkste verantwoordelijkheid van een operator. In onze Operator A opleiding leert uw medewerker wat dit betekent voor het eigen functioneren. Hoe kan hij of zij adequaat ingrijpen en bijsturen als iets dreigt mis te gaan? Hoe wordt apparatuur in de controlekamer en bij technische installaties op een accurate manier bediend? Hoe zitten de fabrieksprocessen in elkaar? Wij helpen cursisten de kwaliteit van hun werk te verbeteren, hun veiligheidsbesef te vergroten en beter te begrijpen hoe een fabriek functioneert. Deze procesoperator opleiding maakt van uw operator een vakman die stevig in de schoenen staat.

Operator A opleiding

De opleiding voor de vakman operator De Operator A opleiding (mbo-bbl niveau 2) bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het werken en leren voor procesoperator is intensief en vraagt om inzet en verantwoordelijkheid van de cursisten; van start tot finish. Wij dagen mensen nu eenmaal graag uit het beste uit zichzelf te halen. Om het programma goed te laten aansluiten op de praktijk, is er keuze uit vier richtingen: procesoperator, productieoperator, logistiek procesoperator en levensmiddelenoperator. Docenten met veel praktijkervaring in deze vakgebieden verzorgen de lessen in onze procesoperator opleiding op een boeiende manier. Wij vinden het belangrijk dat theorie nieuwsgierig maakt en meteen goed toepasbaar is. Daarom staat in ons opleidingsmodel de theorie in dienst van de praktijk en ontwikkelen wij al het cursusmateriaal in eigen beheer. Zo brengt uw medewerker met realistische opdrachten op de eigen werkplek, het geleerde sneller en makkelijker in de praktijk Inhoud:

Opleiding operator A

Inhoud opleiding Operator A zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:
  • veiligheid en milieu
  • proces- en productkennis
  • procesvoorbereiding
  • productkwaliteit
  • proces opstart
  • procesbediening en bewaking
  • afronding en overdracht werkzaamheden
  • kwaliteitsbeheersing
  • onderhoud
  • bewaking geautomatiseerde processen
 In de opleiding Operator A kunnen ook twee keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules zoals levensmiddelentechnologie. De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen. De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, onderhoud en veiligheid, kwaliteit en milieu (vmk).

Keuzedelen

Een vast onderdeel van de opleiding bestaat uit een keuzedeel. Op deze manier kan de kandidaat voor een deel zijn eigen opleiding invullen. Dit noem je: Keuzedelen. Operator-Nu biedt in het opleidingsprogramma een aantal keuzedelen aan. Voor meer informatie: Keuzedelen