Operator B

                        Ga naar de opleiding: 

Operator B
Operator B

Een vakman die het proces onder controle heeft.

Het overzien van het totale proces om zodoende productieprocessen in de dagelijkse praktijk goed te beheersen is essentieel in het werk van een procesoperator. Dat vraagt om begrip van het functioneren van installaties en machines maar ook om inzicht in de rol die een procesoperator speelt in het goed laten verlopen en bewaken van productieprocessen in een fabriek. Zowel uit veiligheidsoogpunt als uit economisch en milieutechnisch oogpunt. Onze opleiding operator B helpt uw medewerker bij het beter analyseren van productieprocessen, bij het zien van mogelijkheden voor het verbeteren van processen en bij het uitvoeren van meer complexe taken als allround operator. Dat maakt van uw medewerker een verantwoordelijke technicus die processen overziet.

Operator B opleiding

Een echte  procesoperator opleiding die het beste uit de kandidaat naar voren haalt

De opleiding Operator B (mbo-bbl niveau 3) bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Het werken en leren voor procesoperator is intensief en vraagt om inzet en verantwoordelijkheid van de cursisten; van start tot finish. Wij dagen mensen nu eenmaal graag uit het beste uit zichzelf te halen. Om het programma goed te laten aansluiten op de praktijk, is er keuze uit vier richtingen: procesoperator, productieoperator, logistiek procesoperator en levensmiddelenoperator. Docenten met veel praktijkervaring in deze vakgebieden verzorgen de lessen in onze procesoperator opleiding op een boeiende manier. Wij vinden het belangrijk dat theorie nieuwsgierig maakt en meteen goed toepasbaar is. Daarom staat in ons opleidingsmodel de theorie in dienst van de praktijk en ontwikkelen wij al het cursusmateriaal in eigen beheer. Zo brengt uw medewerker met realistische opdrachten op de eigen werkplek, het geleerde sneller en makkelijker in de praktijk

Inhoud:

opleiding Operator B

In de opleiding Operator B zijn de theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. In de praktijk worden de volgende thema’s behandeld:

 • veiligheid en milieu
 • proces- en productkennis
 • procesvoorbereiding
 • productkwaliteit
 • proces opstart
 • procesbediening en bewaking
 • afronding en overdracht werkzaamheden
 • kwaliteitsbeheersing
 • onderhoud
 • bewaking geautomatiseerde processen
 • planning en begeleiding
 • procesoptimalisatie

 

In de opleiding Operator B kunnen ook drie keuzedelen worden gekozen. Dit kunnen verdiepende modules zijn, maar ook specifieke branchemodules.

De keuzedelen bevatten zowel theorie- als praktijkonderdelen.

De theorie bestaat uit ondersteunende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, onderhoud en veiligheid, kwaliteit en milieu (vmk).

Keuzedelen

Een vast onderdeel van de opleiding bestaat uit een keuzedeel.

Op deze manier kan de kandidaat voor een deel zijn eigen opleiding invullen.

Dit noem je: Keuzedelen.

Operator-Nu biedt in het opleidingsprogramma een aantal keuzedelen aan.

Voor meer informatie: Keuzedelen