Werken als operator.

Operator-nu is het netwerk voor iedereen die werkzaam is in de Proces industrie of daarin werkzaam wil zijn.

Hier doe je nieuwe contacten en kennis op als operator, voorman – leidinggevende.

Heb je belangstelling voor een Operator-nu traject stuur dan je C.V. op naar: info@lacollege.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vakmensen nodig meldt u aan bij Operator-nu en maak kennis met de vakmensen waarmee Operator-nu samenwerkt.

Werkwijze Operator-nu:

Operator-nu is een uniek concept op het gebied van services richting het bedrijfsleven en de vakman.

Operator-nu is een competentie gestuurde database waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden.

Operator-nu is actief in Noord-Nederland in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe Overijssel en Gelderland.

Interesse ga dan naar:                  Werkwijze

De database is geheel competentie gericht en is daarmee uniek. Operator-nu is actief in Noord-Nederland in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe Overijssel en Gelderland. Werkwijze: In de procedure is een aantal duidelijke stappen te herkennen:

 1. Kandidaat vult:  functie profiel in.
 2. Operator-nu neemt contact op met de kandidaat en neemt het functie profiel door met de kandidaat.
 3. Het profiel van de kandidaat wordt vergeleken met het zoek profiel van de werkgever.
 4. Nu kunnen er twee dingen gebeuren.
  1. Werkgever vraagt gegevens vakman op via Operator-nu en neemt contact op met de vakman.
  2. Operatot-nu neemt contact op met de werkgever en bespreekt met het bedrijf de mogelijkheid tot het volgen van een KORT traject.

In onderstaand stroomschema worden de verschillende stappen weergegeven.

Omscholing tot Operator.

Operator-nu is een technisch opleidings- en Detachering bureau dat met name zich richt op de Procesindustrie. Het doel is om kandidaten te onderwijzen/begeleiden en te plaatsen in de Procesindustrie.

In Operator-nu hebben een aantal partijen de krachten gebundeld en door een duidelijk platte organisatie kan Operator-nu snel schakelen in een snel veranderende wereld.

Operator-nu is klantgericht met een hoge service graad.

Doel:

In Noord-Nederland zijn op dit moment zo’n 22.500 operators aan het werk in de Procesindustrie. In de Procesindustrie is ongeveer 40 % van de werknemers in de leeftijd categorie tussen de 45 – 55 jaar. De vervangingsvraag door met name de vergrijzing in deze sector ligt landelijk op zo’n 9700 werknemers.

In Noord-Nederland zal het tekort aan Operators rond de 1200 werknemers uitkomen. Dit is met name het gevolg van de vergrijzing (vervangingsvraag).

De vraag uit het bedrijfsleven richt zich met name op goed geschoold personeel en dan met name op niveau 2, 3 en 4.

Operator-nu heeft zich tot gesteld om de juiste kandidaten; te (om)scholen, begeleiden en vervolgens uit te plaatsen in de Procesindustrie. Om deze manier te voldoen aan een vraag uit het bedrijfsleven om goed gekwalificeerd personeel. Dit wordt uitgevoerd via een uniek concept.

Procestechniek

Procesoperator

Wat is dat eigenlijk voor een baan?
De procesoperator heeft een cruciale rol in alle productieprocessen van zowel de (petro)chemische-, de farmaceutische- als de levensmiddelenindustrie. Ook vind je procesoperators in energie- en kerncentrales, in schakelinstallaties en ga zo maar door. Zonder vakkundige procesoperators worden in Nederland geen (hoogwaardige) spullen gemaakt; dan staat het productieproces stil.

Taken
Als procesoperator heb je verschillende taken. Zo controleer je de voortgang van het productieproces in de fabriek en je grijpt in als dat nodig is.
Dat doe je bijvoorbeeld door de productielijn stil te leggen of door – heel slim – het proces om te leiden. Natuurlijk voer je technische controles op de installaties zelf uit en signaleer je eventuele afwijkingen. Klein onderhoud voer je vaak zelf uit, het grotere werk wordt door de onderhoud- of technische dienst gedaan.
Soms moet de fabriek of een deel daarvan worden opgestart of gestopt (ook wel: ‘shutdown’ genoemd). Hoe dit in z’n werk gaat, staat nauwkeurig beschreven in procedures en handboeken. Jij voert deze uit volgens de richtlijnen en controleert of alle systemen op de voorgeschreven manier reageren.
Een beetje ervaren procesoperator kent op een gegeven moment zijn werkgebied beter dan de ingenieurs die de veelal computergestuurde machines ontwikkeld en geplaatst hebben.
Het is meer regel dan uitzondering dat procesoperators verbeteringen in de routing van het proces weten aan te brengen. Je volgt dus niet alleen procedures en werkschema’s op, ook ontwikkel je voldoende inzicht en lef misschien ook wel om met verbetervoorstellen te komen.

Verantwoordelijkheid
We hebben gezien dat je als procesoperator in verschillende industrieën terecht kan. Wat alle procesoperators met elkaar gemeen hebben, is dat ze “achter de knoppen zitten”. Je beheerst en controleert het proces.
Inzicht en interesse in techniek en chemie zijn eigenlijk meer een must dan een pré, en daarnaast vind je vanzelfsprekend veiligheid erg belangrijk.
Stel maar gerust dat een procesoperator een grote verantwoordelijkheid heeft voor het bedrijf, zichzelf, zijn of haar collega’s, de omwonenden en natuurlijk je eigen familie. Die willen dat je na iedere shift veilig thuiskomt.

In’s & out’s van ploegendiensten
Procesoperators werken meestal in volcontinu- of vijfploegendiensten (“shifts”). Veel productieprocessen draaien namelijk altijd. Dat betekent 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52weken per jaar.

Energiecentrales bijvoorbeeld moeten altijd produceren – elektriciteit is moeilijk op te slaan, maar wordt wel altijd gebruikt. Ook in de (petro)chemische sector is het vaak van levensbelang dat het proces door blijft gaan. Bij een ongecontroleerde shutdown worden medicijnen of plastics bijvoorbeeld hard op plekken waar je dat helemaal niet wil.
Stopt een proces ongecontroleerd dan zijn in verreweg de meeste gevallen de economische en veiligheidsrisico’s niet te overzien. Stel maar gerust dat het de procesoperators zijn die Nederland draaiende houden. In ploegen dus.
Iedere ploeg werkt maximaal acht uur, dat is bij wet zo geregeld. Je hebt dus voor één etmaal, 24 uur, drie ploegen nodig: een dag-, een avond- en een nachtploeg. Dan heb je nog een ploeg achter de hand: de vierde of “uitslaapploeg”. Deze dienst komt meestal na de nachtdienst en je bent dan niet op de plant (of fabrieksterrein) aanwezig.
Soms staan de mensen uit deze dienst standby om bij te springen. Ploeg 5 heeft echt vrij. En zo draait dat jaar in, jaar uit.
Veel mensen zien het werken in ploegendienst als een nadeel. Heel veel andere mensen zweren erbij: je bent vrij op dagen dat de rest van Nederland zit te zweten en de beloning is aanzienlijk hoger dan vergelijkbare functies die alleen van 9 tot 5 worden uitgevoerd.

Werken in de procesindustrie anno nu
De toekomst voor (aankomende) procesoperators ziet er (zeer) rooskleurig uit. Kijk je naar de leeftijdsopbouw (niet alleen van heel Nederland, maar naar de specifieke groep “procesoperators)”, dan geldt ook hier dat de vergrijzing toeneemt.
Dit betekent weer dat de komende jaren veel oudere collega’s met pensioen zullen gaan. Het is zelfs zo dat de arbeidsdeskundigen een vrij groot tekort aan vakkundige procesoperators voorspellen. Er komen dus veel leuke arbeidsplaatsen vrij. Goed nieuws voor jonge ambitieuze mensen!

Leren voor Procesoperator

(Om)scholingstraject voor de Procesindustrie.

Het totale traject wordt beschreven in het flowschema.

Het doel van het traject is de kandidaten om te scholen voor het bedrijfsleven en dan met name voor de Procesindustrie.

De kandidaat die het traject afrond, heeft een grote kans op een betaalde baan voor langere tijd.

De aanvraag gaat om stap 1     De selectie stap
De eerste stap in het totale (om)scholingstraject.
Duur: 2 maand (incl. stage).

In de selectie worden de kandidaten begeleidt en vindt er een eerste selectie plaats van de kandidaten. De selectie van de kandidaten vindt met name plaats op motivatie en het niveau van technische kennis en ervaring.

Werkzaamheden: Stap 1

Selectie
a. Voorselectie
Bij de voorselectie wordt met de kandidaat kennis gemaakt en vindt er een voor selectie plaats.

b. Functioneel portfolio
Het functioneel portfolio dient om de opleidingen en de werkervaring van de kandidaten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan m.b.v. het competentie profiel voor de Operator. Ook wordt hier het niveau van de kandidaat bepaalt.

c. VCA
Cursus VCA basis. Noodzakelijk om stage of werkervaring op te doen binnen het bedrijfsleven. Indien de kandidaten het VCA diploma al in het bezit hebben worden deze kosten niet in rekening gebracht. Tenzij de geldigheid afloopt tijdens het traject.

d. Schakeltraject
In het schakeltraject worden de kandidaten onderwezen op de kennis van de exacte vakken en het op peil te brengen. Dit is belangrijk om tijdens het uiteindelijke opleidingstraject succesvol te zijn. Ook maakt dit schakeltraject een duidelijk onderdeel uit van de selectie van de kandidaten. Komt de kandidaat op tijd, is de kandidaat gemotiveerd……enz. Op deze manier worden de juiste kandidaten geselecteerd.

e. Stage 
Na zo’n vier weken worden de geselecteerde kandidaten bij een erkend leerbedrijf in de Procesindustrie geplaatst. (Dit m.b.v. uitkering.). Tijdens deze stage periode worden de kandidaten intensief begeleidt

De duur van de stage periode is 3 maand met behoud van uitkering van de kandidaat

3. Vereiste capaciteiten/ Profiel van de kandidaat
Voor het traject is geen drempel ingesteld. Belangrijk voor het slagen van de kandidaat is de motivatie en een stuk interesse, kennis en kunde in de techniek.
Tijdens de selectie procedure (Stap 1) worden de kandidaten geselecteerd.

Strenge selectie:
Door de toepassing van het Schakeltraject worden de juiste en de meest gemotiveerde kandidaten geselecteerd. Dit gebeurt dus al in het begin van het traject en niet tijdens het traject. Dit heeft duidelijke voor delen voor het bedrijfsleven en geeft een duidelijk efficiency voordeel op andere trajecten.

Versneld opleidingstraject

Versneld opleidingstraject
Operator-nu maakt gebruik van de nieuwste methodiek op het gebied van opleidingen voor de procesoperator.

Dit het zogenaamde fase leren.

De vernieuwde opleiding met het 3-fasen model

Door de opleiding in te delen in drie fasen leert de cursist eerst het bedrijf en de branche kennen, waarna direct wordt gestart met het werkplek leren. De cursist verwerft, op basis van competentie gericht leren en onder begeleiding van ervaren docenten, solide basiskennis waarop verder gebouwd kan worden. Daarna is er gelegenheid om te verbreden en te verdiepen, dit met een passend praktijkgericht pakket van theorielessen gecombineerd met branche of bedrijfsspecifiek materiaal. Vervolgens wordt dit in de derde fase een hoger niveau in operationeel vakmanschap bereikt. Ook is er voor de cursisten met een ruime werkervaring de mogelijkheid om een versneld traject te volgen.

Hieronder worden de drie fasen verder uitgelegd:

 • Fase 1 Introductie en inzetbaarheid. Het leggen van een solide theoretische basis (generiek). Een introductie van het leerbedrijf en de werkzaamheden met als doel: de cursist inzetbaar te maken in het bedrijfsproces.
 • Fase 2 Verbreden en verdiepen. Competentie gericht leren op de werkplek met daaraan gekoppeld een passent pakket theorielessen, gecombineerd met bedrijfsspecifiek of branchespecifiek of bedrijfsspecifiek lesmateriaal, met als doel: ervaring opbouwen.
 • Fase 3 Optimalisatie en transfer: Dit biedt alle de mogelijkheden om een hoger niveau in operationeel vakmanschap te bereiken, met als doel: capabele medewerkers met een bredere blik dan de eigen werkplek.

Door nu te werken met dit model kunnen cursisten met ruime bedrijfservaring en de daarbij behorende functie trainingen versneld de tweede fase doorlopen. Zo leert iedere cursist op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.


Het fasemodel 

Het fase model heeft duidelijk het voordeel dat er gericht en bedrijfsspecifiek kan worden opgeleid.

Het fase model is dan ook het nieuwste opleidingsmodel volgens het CGO model, dat aan deze eis uit het bedrijfsleven voldoet.

Dit is dan ook de reden dat Operator-nu voor dit model heeft gekozen.

Door de toepassing van het schakeltraject en door gebruik te maken van het fasemodel. Dat geheel bedrijfsspecifiek kan worden toegepast. Kan de operator versneld het Opleidingstraject doorlopen. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de opleiding.

Coaching

De operators worden in de theorie intensief begeleid zodat de kandidaten versneld het theoretische deel van de opleiding doorlopen.

In het praktijk deel van de opleiding vindt er vanuit Operator-nu ook coaching/begeleiding van de operators plaats.

Door de intensieve coaching van de kandidaten is succes van het traject gegarandeerd.

Kosten

Voor het gehele selectie traject (Schakeltraject) zijn de kosten € 1750 per kandidaat.

Opleidingstraject: Kosten neutraal

Werkervaring; Voor kandidaten die via de gemeente of het UWV zijn aangemeld; De eerste drie maand gaat de kandidaat werkervaring opdoen (Stage) Dit gaat met behoud van uitkering. Aan het bedrijf wordt een onkosten vergoeding in rekening gebracht. Na deze werkervaring periode komt de kandidaat in dienst van het bedrijfsleven.

Dit kan middels detachering of dat het bedrijf zelf de kandidaat in dienst neemt. Hiervoor zijn dus verschillende mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen die te maken hebben met het gebruik van Operator-nu.
Heeft u vragen over bedrijven opleidingen ga dan naar het forum.

Ik ben mijn login kwijt:

 • Aan de linkerkant waar u kunt inloggen staat ook de optie ‘wachtwoord vergeten’ klik deze aan en vul het email adres in waarmee u geregistreerd bent. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met de Helpdesk via het contact formulier.

Ik kan niet bij mijn persoonlijke gegevens:

 • Controleer of u de juiste gegevens hebt, en ga via de login pagina naar uw pagina. Lunt de login niet, kijk hierboven en volg de procedure.

Wat gebeurt er als in mijn profiel (C.V.) aanpas?

 • Dan zal deze opnieuw door een ‘intaker’ worden bekeken alvorens uw gegevens opnieuw worden gepubliceerd op Operator-nu.

 Contact:

Mail:           info@operator-nu.nl

Telefoon:  0597-618724